Nota prawna

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie internetowej zostały zamieszczone wyłącznie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada w żadnej konkretnej sprawie. Firma OPC OPFARM SOLUTIONS POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenia zawarte w treści niniejszej strony. Odwiedzający niniejszą stronę powinni zasięgnąć indywidualnej porady we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Firma OPC OPFARM SOLUTIONS POLSKA stara się umieszczać na niniejszej stronie materiały o najnowszych wydarzeniach, zwłaszcza w dziedzinach prawa i farmacji, w których się specjalizuje, nie może jednak zagwarantować dokładności, skuteczności czy przydatności jakiejkolwiek informacji zawartej w materiałach tu umieszczonych.

Prawa własności intelektualnej

Firma OPC OPFARM SOLUTIONS POLSKA jest właścicielem strony internetowej www.opfarm.com. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały zawarte na stronie internetowej, tzn. teksty, obrazy, grafiki, oraz inne elementy twórcze, są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i należą do firmy OPC OPFARM CONSULTING LTD lub są przez nią licencjonowane.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe zawarte w formularzach, a także inne dane osobowe użytkowników, zebrane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, są przetwarzane przez firmę OPC OPFARM SOLUTIONS POLSKA w ramach udzielonej przez użytkownika zgody oraz w myśl prawa polskiego, a szczególnie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 j.t., ze zm.) oraz ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, ze zm.). Zgromadzone dane osobowe użytkowników, w postaci wydzielonej bazy danych, są przechowywane na serwerze strony internetowej w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych ma ograniczona grupa uprawnionych pracowników firmy OPC OPFARM SOLUTIONS POLSKA administrujących bazą.

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe firmie OPC OPFARM SOLUTIONS POLSKA, zapewnia ona dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Firma OPC OPFARM SOLUTIONS POLSKA nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom, instytucjom ani podmiotom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika albo na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.